Jabłońska, M. (2015). Otoczenie archiwów w Polsce – projekt badawczy. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), 111–124. https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.004