Krawczuk, W. (2011). [rec.] Krzysztof Syta, Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej, Toruń 2010. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (2(4)/), 270–272. https://doi.org/10.12775/AKZ.2011.021