Kosman, J. (2011). [rec.] Tomasz Czarnota, To zawsze zostanie dla potomności. Archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia, Lubin 2010. Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (2(4)/), 267–269. https://doi.org/10.12775/AKZ.2011.020