Pawłowska, M., & Pepłowska, K. (2011). Dokumentacja masowa - problemy wartościowania i selekcji. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (2(4)/), 240–247. https://doi.org/10.12775/AKZ.2011.015