Gierańczyk, D. (2011). XII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (2(4)/), 227–229. https://doi.org/10.12775/AKZ.2011.012