Piętka-Hadała, D. (2011). Od pasji do dokumentacji. Czy kolekcjonerzy i archiwiści mogą się polubić?. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (2(4)/), 223–224. https://doi.org/10.12775/AKZ.2011.010