Syta, K. (2011). Archiwa hetmanów koronnych. Pojęcie, charakter i typologia dokumentacji. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (2(4)/), 63–105. https://doi.org/10.12775/AKZ.2011.002