Chyrkowski, K. (2010). Listy z Ziemi Wałeckiej i Krajny do końca XVIII w. z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (1(3)/), 155–241. https://doi.org/10.12775/AKZ.2010.006