Jabłońska, M. (2013). Archiwalny PR - mit czy rzeczywistość? Garść refleksji po zakończeniu I Międzynarodowej Konferencji pt. Rola społeczności lokalnych w Unii Europejskiej, Szczecinek 12-14 września 2013 r. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (4(6)/), 245–250. https://doi.org/10.12775/AKZ.2013.015