Ciechanowski, H. (2013). XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (4(6)/), 239–242. https://doi.org/10.12775/AKZ.2013.013