Czyż, P. (2021). XXII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. Siedlce, 16–17 kwietnia 2021 r . Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (12 (14), 199–201. https://doi.org/10.12775/AKZ.2021.010