Dudała, H. J. (2021). Hic liber in archivio conventus asservandus czyli o archiwum klasztoru św. Marcina karmelitanek bosych w Krakowie (1612-1655). Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (12 (14), 145–165. https://doi.org/10.12775/AKZ.2021.008