Degen, R. (2020). Szukała, Maciej. Archiwum Państwowe w Szczecinie w latach 1914–1945: ludzie i działalność. Szczecin: Archiwum Państwowe w Szczecinie; Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, 2019. Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (11(13), 225–230. https://doi.org/10.12775/AKZ.2020.010