Dąbrowski, A. G. (2020). Przepisy kancelaryjne Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie z grudnia 1945 roku. Próba wdrożenia bezdziennikowego systemu pracy kancelaryjnej. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (11(13), 73–96. https://doi.org/10.12775/AKZ.2020.003