Trznadel, Łukasz. (2020). Działalność popularyzacyjna Archiwum Wojskowego w Oleśnicy w latach 2011 – 2015. Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (11(13), 11–44. https://doi.org/10.12775/AKZ.2020.001