Piętka-Hadała, D. Z. (2020). XXII i XXIII Festiwal Nauki. Warszawa, 21–30 IX 2018 r. i 20 – 29 IX 2019 r. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (10(12), 219–222. https://doi.org/10.12775/AKZ.2019.014