Cołbecka, M. (2018). Problemy archiwalnego opisu informacyjnego (seria Symposia Archivistica t. IV), red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2017, ss. 205. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (9(11), 339–346. https://doi.org/10.12775/AKZ.2018.023