Biernat, K. A. (2018). Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, red. R. Degen i M. Jabłońska, Toruń 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 211. Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (9(11), 355–364. https://doi.org/10.12775/AKZ.2018.025