Czajka, E. (2018). Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, red. H. Mazur, A. Rosa, Forum Edukatorów Archiwalnych, Kielce–Toruń 2017, ss. 100. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (9(11), 291–294. https://doi.org/10.12775/AKZ.2018.018