Stryjkowski, K. (2017). Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016, ss. 233. Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (8(10), 269–273. https://doi.org/10.12775/AKZ.2017.018