Bestian-Zając, A. (2017). Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Archiwum Państwowe w Warszawie, Warszawa 2017, ss. 315. Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (8(10), 229–257. https://doi.org/10.12775/AKZ.2017.015