Rosa, A. (2017). Przewodnik początkującego genealoga, oprac. M. Młodziejewska, oprac. graf. R. Śpiegowska, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego, Płock, 2016, ss. [2], 16. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (8(10), 275–279. https://doi.org/10.12775/AKZ.2017.019