Wiśniewska-Drewniak, M. (2017). Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 4: Archiwum jako „strażnik pamięci”. Studia historyczno-archiwalne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2016, ss. 289. Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (8(10), 259–262. https://doi.org/10.12775/AKZ.2017.016