Czajka, E. (2017). III Spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych. Warszawa, 23 VI 2016 r. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (7(9)/), 199–201. https://doi.org/10.12775/AKZ.2016.015