Chyła, D., & Ciechanowski, H. (2017). Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków "Educare necesse est . ale jak i dlaczego?", Warszawa, 21-22 VI 2016 r. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (7(9)/), 195–197. https://doi.org/10.12775/AKZ.2016.014