Weiss, M. (2017). Narastająca dokumentacja elektroniczna wytwarzana wśród pracowników naukowych. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (7(9)/), 135–143. https://doi.org/10.12775/AKZ.2016.008