Drzewiecki, B. (2015). Konferencja Kształcenie infobrokerów i archiwistów cyfrowych, Kraków 15–16 IV 2015 r. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (6(8)/), 280–287. https://doi.org/10.12775/AKZ.2015.014