(1)
Wiśniewska, M. Zatrzymać przeszłość, Dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r., Red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2013. AKZ 2015, 247-250.