(1)
Bewicz, P. Archiwum Jako Projekt – Poetyka I Polityka (foto)archiwum, Pod Red. K. Pijarskiego, Wyd. Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2011. AKZ 2015, 243-247.