(1)
Jabłońska, M. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa Pod Nadzorem. Zbiory Audiowizualne Komunistycznych służb specjalnych” / „Europe under Surveillance. The Audiovisual Collections of Communist Security services”. AKZ 2015, 216-218.