(1)
Adamska, M.; Lisowska, K. Sympozjum Naukowe „Komputeryzacja I Digitalizacja W archiwach”. AKZ 2015, 209-216.