(1)
Wróbel, Łukasz. Międzynarodowa Konferencja „Egodokumenty. Tradycje Historiograficzne – Perspektywy badawcze”. AKZ 2015, 196-200.