(1)
Zasada, A.; Zmudziński, M. IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne Pt. „Nowa Archiwistyka – Archiwa I Archiwistyka W późnonowoczesnym kontekście kulturowym”. AKZ 2015, 185-195.