(1)
Mazur, H.; Rosa, A. O Potrzebie Szkolenia archiwistów W Zakresie Edukacji. AKZ 2015, 169-181.