(1)
Bewicz, P.; Szaduro, M. III ToruĊ„skie Konfrontacje Archiwalne. AKZ 2011, 254-263.