(1)
Pawłowska, M.; Pepłowska, K. Dokumentacja Masowa - Problemy wartościowania I Selekcji. AKZ 2011, 240-247.