(1)
Gierańczyk, D. XII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. AKZ 2011, 227-229.