(1)
Chorążyczewski, W. PRYWATNE ARCHIWA POLITYCZNE W POLSCE XVI WIEKU. AKZ 2010, 13-68.