(1)
Czyż, P. XXII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. Siedlce, 16–17 Kwietnia 2021 R. AKZ 2021, 199-201.