(1)
Piętka-Hadała, D. Z. XXII I XXIII Festiwal Nauki. Warszawa, 21–30 IX 2018 R. I 20 – 29 IX 2019 R. AKZ 2020, 219-222.