(1)
Woźniak, W. Archiwizacja Internetu – próba Podsumowania Dotychczasowych Prac I Ustaleń. AKZ 2020, 75-98.