(1)
Cołbecka, M. Problemy Archiwalnego Opisu Informacyjnego (seria Symposia Archivistica T. IV), Red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2017, Ss. 205. AKZ 2018, 339-346.