(1)
Czajka, E. Gry Miejskie W działalności Edukacyjnej archiwów, Red. H. Mazur, A. Rosa, Forum Edukatorów Archiwalnych, Kielce–Toruń 2017, Ss. 100. AKZ 2018, 291-294.