(1)
Hlebionek, M.; Jankowska, J. Munimenta W Szkatule żółwiowej. Archiwalia W świecie Rzeczy Krzysztofa Grzymułtowskiego. AKZ 2017, 11-66.