(1)
Czajka, E. III Spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych. Warszawa, 23 VI 2016 R. AKZ 2017, 199-201.