(1)
Chyła, D.; Ciechanowski, H. Ogólnopolska Konferencja Archiwistów I Historyków "Educare Necesse Est ... Ale Jak I dlaczego?", Warszawa, 21-22 VI 2016 R. AKZ 2017, 195-197.