(1)
Drzewiecki, B. Konferencja Kształcenie infobrokerów I archiwistów Cyfrowych, Kraków 15–16 IV 2015 R. AKZ 2015, 280-287.