[1]
Bewicz, P. 2015. Archiwum jako projekt – poetyka i polityka (foto)archiwum, pod red. K. Pijarskiego, wyd. Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2011. Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 5(7)/ (cze. 2015), 243–247. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.021.