[1]
Degen, R. 2015. Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918–1939, t. 1: Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego, Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego, Warszawa 2013. Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 5(7)/ (cze. 2015), 221–229. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.016.