[1]
Zasada, A. i Zmudziński, M. 2015. IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. „Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 5(7)/ (maj 2015), 185–195. DOI:https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.010.